Заказчики:

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Przysłop"