Заказчики:

Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej