Заказчики:

Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry