Заказчики:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego