Заказчики:

LGD Lasowiacka, LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżiaskiej, LGD Region Sanu i Trzebośnicy