Заказчики:

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"