Заказчики:

Stowarzyszenie "Delta" oraz Stowarzyszenie "Bałt"