Заказчики:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”