Заказчики:

Stow. LGD Dorzecza Zgłowiączki, Stow. LGD Czarnoziem na Soli, LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego