Заказчики:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”