zamawiający

Gminny Ośrodek Kutury i Rekreacji w Czarnej