Заказчики:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego