Заказчики:

Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna