Заказчики:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi"