Заказчики:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej