Заказчики:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego