Заказчики:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego