Заказчики:

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych