Заказчики:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego