Заказчики:

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy