zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale