Заказчики:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”