Заказчики:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu