Заказчики:

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy