Заказчики:

Urząd Miejski w Starym Sączu oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu