Заказчики:

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”