Заказчики:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości