Заказчики:

Lokalna Grupa Działania „Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów”