Замовники:

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” wraz z miastem Svidník