Замовники:

Urząd Gminy Klucze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach