Замовники:

Departament Turystyki, Sportu i Promocji UM Woj. Małopolskiego