Замовники:

Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej