Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego