Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta Krakowa