Замовники:

Stowarzyszenie "Delta" i Stowarzyszenie "Bałt".