Замовники:

Urząd Marszałkowski w Łodzi - Departament Polityki Regionalnej