Замовники:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Na Bursztynowym Szlaku"