Замовники:

Stowarzyszenie LGD Cieszynska Kraina, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby