Замовники:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego