Замовники:

Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna