Замовники:

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna