Замовники:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi"