Замовники:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego