Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego