Замовники:

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”