Замовники:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale