Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego