Замовники:

Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider