Замовники:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska