Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego